Відділення «Сестринська справа», кваліфікація «Сестра медична»


Завідувач відділення Урба Н.І.

Медична сестра – особа, котра плекає та оберігає. Вона підготовлена, щоб доглядати за хворими, пораненими та людьми похилого віку.
Медична сестра ( медсестра) (сестра милосердя) – фахівець з середньою медичною освітою, яка працює під керівництвом лікаря або фельдшера. Одна з найпотрібніших у світі професій, і її заслужена престижність, шляхетність підтверджується світовим досвідом.

І рівень акредитації – молодший спеціаліст
ІІ рівень акредитації – бакалавр сестри медичної

Підготовка спеціальності проходить на базі 9 та 11 класів.  Терміни навчання:

Молодший спеціаліст:

після 9 класу – 4 р. 
після 11 класу – 3 р.

Бакалавр, денна форма навчання:

після 11-го класу – 4 р.

Вступ на бакалаврат також здійснюється на основі диплому молодшого спеціаліста.

Випускники  коледжу з дипломами молодшого спеціаліста можуть бути зараховані для продовження навчання за рекомендацією адміністрації коледжу на ІІ курс, з дипломом бакалавра – на ІІІ, ІV курси Львівського медичного інституту.

Навчальний процес на відділенні забезпечують 48 викладачів у тому числі:

- 8 кандидатів медичних наук
- 13 викладачів вищої категорії
- 8 викладачів І категорії.

До навчального процесу залучені досвідчені викладачі ЛНМУ ім. Данила Галицького та медколеджу «Монада».

У відповідності з потребами ринку в навчальний процес впроваджено вивчення актуальних проблем медицини: основи сімейної медицини та проблеми туберкульозу. Багато уваги надається питанням деонтології та етики медичного працівника: етика спілкування, соціальна психологія, деонтологія в медицині – факультативні курси, які вивчаються студентами відділення. Розроблена авторська програма з актуальної проблеми сьогодення - тактичної медицини, курс якого включено як факультатив в навчальний процес.

Матеріальна база налічує 29 кабінетів і лабораторій.

Відповідно до концепції про ступеневу освіту навчальним закладом створено навчально-виробничі комплекси:

• у 2005 році з Львівським медичним інститутом;
• у 2008 році з Львівським державним університетом фізичної культури.

Професійне призначення наших випускників

Особливості роботи:

1. Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря.
2. Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури.
3. Готує хворих для різних видів обстеження.
4. Складає добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих.

5. Виконує санітарну обробку хворого, готує та застосовує дезінфекційні розчини. 6. Володіє прийомами реанімації.
7. Вміє надати допомогу при:

• травматичному пошкодженні
• кровотечі
• колапсі
• отруєнні
• механічній асфіксії
• анафілактичному шоці
• опіках, відмороженні
• алергічних станах.

8. Веде медичну документацію та ін.

«Монада» - вищий клас! Приєднуйся до нас!

Кабінет дисциплін клінічного профілю
З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами