Студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування у ТзОВ Медичний коледж «Монада»

Структура і організація роботи студентського самоврядування
1. Студентське самоврядування у ТзОВ Медичний коледж «Монада» представляє ОСВ (орган студентського врядування ), що складається з представників усіх відділень та курсів коледжу.
2. Вищим органом студентського самоврядування коледжу є загальні збори − конференція. На цих зборах затверджується Положення про студентське самоврядування у ТзОВ Медичний коледж «Монада», визначається його структура (керівний орган, секретар, скарбник, структурні підрозділи − сектори, термін повноважень (1 семестр), заслуховується звіт голови попереднього скликання.
3. Рада студентського самоврядування (РСС) структурних підрозділів обирається на загальних зборах цих підрозділів.
4. Рада ОСВ (РОСВ) формується з представників структурних підрозділів − секторів.
5. З числа своїх членів РОВС обирає голову, секретаря та скарбників ОСВ.
6. Голова ОСВ організує роботу РОВС, на запрошення директорату бере участь у засіданнях педагогічної ради коледжу, де обговорюються питання діяльності ОСВ, проблемні питання студентського життя.
7. Секретар ОСВ організує контроль за виконанням рішень ОСВ, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.
8. Засідання РОВС проводиться 1 раз на місяць або за вимогою адміністрації чи більшості членів ОСВ. Засідання ОСВ вважається правомірним, якщо на ньому присутні 2/3 обраних до його складу членів. ОСВ приймає рішення більшістю голосів його членів.
9. Кожне засідання ОСВ фіксується протоколом, який підписує голова (заступник голови), секретар та скарбник.
10. На розгляд загальних зборів виносять найважливіші питання життєдіяльності студентів коледжу, обумовлені основними напрямами діяльності ОСВ.
11. Рішення, прийняті на загальних зборах РОВС, є обов’язковими для виконання.

Мета і завдання ОСВ

1. Забезпечити захист прав та інтересів студентів.
2. Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків.
3. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
4. Сприяння у створенні необхідних умов для проживання та відпочинку студентів.
5. Створення різноманітних гуртків, об′єднань, товариств, клубів за інтересами.
6. Організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів та філій ТзОВ Медичний коледж «Монада», студентськими організаціями та об′єднаннями.
7. Сприяння працевлаштуванню випускників.
8. Участь у рішеннях питань міжнародного обміну студентами.
9. Безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики.
10. Забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної та фінансової допомоги студентам спільно з відповідними службами.
11. Репрезентація у керівництві ТзОВ Медичний коледж «Монада».
12. Контроль за навчальною та етичною дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення.
13. Безпосередня участь у розподілі стипендіального фонду.
14. Залучення студентів до художньої самодіяльності.
15. Проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК (Клуб веселих і кмітливих), посвяти у студенти, випускних вечорів, днів відділень (Державні та міжнародні професійні свята).
16. Активна участь та організація роботи під час ремонту навчальних приміщень коледжу, забезпечення зберігання та підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та ін. майна коледжу.
17. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків та тютюнопаління.

Права та обов’язки ОСВ

1. Члени ОСВ мають права та обов’язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно з законодавством та відповідно до статуту ТзОВ Медичний коледж «Монада».
2. Окрім викладеного, члени ОСВ мають право:
➢ обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;
➢ звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування по питаннях, які належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питання;
➢ опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і ОСВ, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей організації.
3. ОСВ має право звертатися до адміністрації ТзОВ Медичний коледж «Монада» з пропозиціями та заявами, пов′язаними з вирішенням завдань, передбачених основним напрямом діяльності ОСВ.
4. Голова ОСВ має право брати участь у засіданнях Педагогічної ради коледжу, де обговорюються питання діяльності ОСВ, проблемні питання студентського життя.
5. Обов’язки голови ОСВ:
➢ чітко дотримуватися цього Положення;
➢ виконувати рішення і вимоги ОСВ, які спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.

План роботи ОСВ 2016-2017


I семестр


      Запланований захід

  Дата проведення

Відповідальний за            проведення

1.

Організація загальних зборів ОСВ та старост груп. Розроблення плану заходів на 2016-2017н.р.

13.09.2016р.

Тишківська Х.

2.

Привітання студентів та викладачів з Днем фармацевтичного працівника.
Запрошення представників       «Аптеки 3І»

19.09.2016р.

Члени ОСВ

3.

Організація «Свято квітів 2016 року»
Допомога при проведенні Дня народження коледжу.

30.09.2016р.

Минів Я.
Кузьма С.
Пелещак Ю.

4.

Загальні збори і вибір стипендіатів.

29.09.2016р.

Тишківська Х.

5.

День викладача.

03.10.2016р.

Дністрянська М.
Гідей М.
Сич А.

6.

Поїздка в печеру Млинки, Кам'янець-Подільський і Хотин

31.10.2016-01.11.2016р.

Члени ОСВ

7.

Організація привітання
до Дня студента.

17.11.2016р.

Минів Я.
Остапів В.
Дністрянська М.
Пелещак Ю.

8.

День Гідності і Свободи

21.11.2016р.

Члени ОСВ

9.

Тренінг до Дня боротьби зі СНІДом

01.12.2016.

Мацишин Г.
Минів Я.
Комар М.

10.

День чаю. 
Спільне чаювання з студентами і викладачами коледжу

15.12.2016р.

Члени ОСВ

11.

Підготовка святкової програми до Дня св. Миколая. Відвідування дитячого будинку, соціального житла та будинку престарілих.

12.12.-19.12.2016р.

Члени ОСВ

12.

Привітання всіх студентів та викладачів коледжу з зимовими святами.

25.12.2016р.

Члени ОСВ

ІІ семестр


1.

Допомога в організації конкурсу «Міс та Містер-2016».

Лютий 2016р.

Цимбаліста М.
(при допомозі членів ОСВ)

2.

Організація конкурсу плакатів- привітань до Дня Св. Валентина та проведення конкурсу «Два серця»

14.02.2017р

Лаврик Н.

3.

Привітання жіночого колективу викладачів та студентів коледжу з  Міжнародним Днем прав жінок.

08.03.2017р.

Мацишин Г.
Луцків О.
Гідей М.

4.

Проведення лекції до Міжнародного Дня боротьби з туберкульозом.

27.03.2017р.
(перенесено з 25.02)

Мацишин Г.
Минів Я.

5.

Організація КВК до Дня сміху.

03.04.2017р.
(перенесено з 01.04)

Члени ОСВ

6.

Організація ХVІIІ студентської Наукової конференції.
Розповсюдження інформації про конференцію між студентами коледжу та підведення підсумків.

03.04.- 14.04.2017р.

Члени ОСВ

7.

Організація виставки творчих робіт студентів в рамках Великодніх свят.
Проведення великодніх гаївок.

19.04.2017р.

Дністрянська М.
Пелешак Ю.

8.

Міжнародний День захисту дітей. Візит у сиротинці в рамках благодійної акції.

01.06.2017р.

Члени ОСВ

9.

Організація конкурсу «Кращий за спеціальністю:
«зубний технік»
«зубний гігієніст»
«фармацевт»
«медична сестра»
«фельдшер»

06.06.2017р.

Минів Я.
Остапів В.
Кузьма С.

10.

Організація привітання медпрацівникам в рамках їх професійного свята.

15.06.2017р.

Члени ОСВ


  • Інформація про діяльність органів студентського самоврядування .   перейти

  • Положення про орган студентського самоврядування.   перейти

По будь яким питанням Ви можете зв'язатись з нами.

Зв'язатись з нами