Відділення «Сестринська справа», кваліфікація «Сестра медична»


Завідувач відділення Урба Н.І.

Медична сестра – особа, котра плекає та оберігає. Вона підготовлена, щоб доглядати за хворими, пораненими та людьми похилого віку.
Медична сестра ( медсестра) (сестра милосердя) – фахівець з середньою медичною освітою, яка працює під керівництвом лікаря або фельдшера. Одна з найпотрібніших у світі професій, і її заслужена престижність, шляхетність підтверджується світовим досвідом.

І рівень акредитації – фаховий молодший бакалавр
ІІ рівень акредитації – бакалавр сестри медичної

Підготовка спеціальності проходить на базі 9 та 11 класів.  Терміни навчання:

фаховий молодший бакалавр:

після 9 класу – 4 р. 
після 11 класу – 3 р.

Бакалавр, денна форма навчання:

після 11-го класу – 4 р.

Вступ на бакалаврат також здійснюється на основі диплому фахового молодшого бакалавра.

Випускники  коледжу з дипломами фахового молодшого бакалавра можуть бути зараховані для продовження навчання за рекомендацією адміністрації коледжу на ІІ курс, з дипломом бакалавра – на ІІІ, ІV курси Львівського медичного інституту.

Навчальний процес на відділенні забезпечують 48 викладачів у тому числі:

- 8 кандидатів медичних наук
- 13 викладачів вищої категорії
- 8 викладачів І категорії.

До навчального процесу залучені досвідчені викладачі ЛНМУ ім. Данила Галицького та медколеджу «Монада».

У відповідності з потребами ринку в навчальний процес впроваджено вивчення актуальних проблем медицини: основи сімейної медицини та проблеми туберкульозу. Багато уваги надається питанням деонтології та етики медичного працівника: етика спілкування, соціальна психологія, деонтологія в медицині – факультативні курси, які вивчаються студентами відділення. Розроблена авторська програма з актуальної проблеми сьогодення - тактичної медицини, курс якого включено як факультатив в навчальний процес.

Бонус: в навчальні плани підготовки медичних сестер і фельдшерів включено програми вивчення німецької медичної мови. А після закінчення цього відділення, випускники коледжу можуть бути працевлаштовані в у найкращих клініках Німеччини згідно угоди між коледжем та німецькою фірмою ATWORK.

Матеріальна база налічує 29 кабінетів і лабораторій.

Відповідно до концепції про ступеневу освіту навчальним закладом створено навчально-виробничі комплекси:

• у 2005 році з Львівським медичним інститутом;
• у 2008 році з Львівським державним університетом фізичної культури.

Професійне призначення наших випускників

Особливості роботи:

1. Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря.
2. Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури.
3. Готує хворих для різних видів обстеження.
4. Складає добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих.

5. Виконує санітарну обробку хворого, готує та застосовує дезінфекційні розчини. 6. Володіє прийомами реанімації.
7. Вміє надати допомогу при:

• травматичному пошкодженні
• кровотечі
• колапсі
• отруєнні
• механічній асфіксії
• анафілактичному шоці
• опіках, відмороженні
• алергічних станах.

8. Веде медичну документацію та ін.

«Монада» - вищий клас! Приєднуйся до нас!

Кабінет дисциплін клінічного профілю
З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами