Відділення «Фармацевтичне відділення»Завідувач відділення – Батуркіна Л.В.

І рівень акредитації – фаховий молодший бакалавр
ІІ рівень акредитації – бакалавр фармації

Професія фармацевта відноситься до професій розумової, інтелектуальної праці і тому вимагає належної спеціальної підготовки, ерудованості та здатності постійно поповнювати знання. На фармацевтичному ринку завжди будуть з’являтись нові лікарські препарати, будуть поглиблюватись знання про їх дію на організм людини, що вимагає вдоконалення знань фармацевта. Фах фармацевта вимагає великої відповідальності, акуратності, уважності, комунікабельності, професійної грамотності.

Лікар не може вилікувати хворого без лікарських препаратів, якими забезпечує фармація. Фармацевт, провізор синтезує, розробляє нові та вдосконалює наявні лікарські засоби, контролює їх якість, створює різноманітні лікарські форми, впроваджує нові технології їх виготовлення, відпускає ліки хворим в аптеках. При цьому фармацевт повинен правильно проконсультувати пацієнтів з питань фармакологічних властивостей лікарського засобу і правил його прийому.

Підготовка спеціалістів проводиться на базі 9 та 11 класів.
Навчальний процес забезпечують 47 викладач, в тому числі: один 2 доктори наук, два магістра; 14 кандидатів наук; 9 викладачів вищої категорії; 7 викладачів І категорії.

До навчального процесу залучені провідні спеціалісти профільних кафедр ЛНМУ.

Навчальний процес проводиться за авторськими навчальними програмами та навчальним планом.

В курс навчання введено спеціалізації "Гомеопатична фармація", "Фітофармація", "Клінічна фармація", "Технологія лікувально-косметичних засобів".

Матеріальна база складається з 15 кабінетів та лабораторій, практична підготовка проводиться в аптеках Львова, відповідно до укладених угод.

Професійне призначення наших випускників:

Відділення «Фармація», кваліфікація «Фармацевт» - спеціаліст призначається для роботи в аптеках, аптекарських магазинах, на аптечних складах, у філіях аптек, аптечних пунктах, фармацевтичних фабриках та інших підприємствах аптечної служби:
     • в аптеці : заступник завідувача аптекою, заступник завідувача відділом безрецептурного відпуску, відділу готових лікарських форм, рецептурно-виробничого відділу, відділу запасів, заступник завідувача структурних підрозділів аптеки (дрібно роздрібна мережа: аптечні пункти, аптечні кіоски), фармацевт;
     • аптечна база (склад): заступник завідувача приймального відділу, відділу отруйних та наркотичних лікарських засобів, відділу маркетингу, фармацевт;
     • магазин оптики : заступник завідувача магазину, заступник завідувача відділу, продавець оптики; консультант.
     • контрольно-аналітична лабораторія : хімік-аналітик, хімік-лаборант, інспекторський відділ;
      • лікувально-профілактичні заклади : медичний лаборант, медичний статистик, управлінська та фармацевтична діяльність у лікарняних аптеках.
Фармацевт організовує роботу відділу безрецептурного продажу ліків, приймає і реалізовує лікарські засоби, виготовляє лікарські форми за індивідуальними рецептами, заготовляє лікарську сировину, здійснює первинний облік господарських операцій, проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей.

Термін навчання:

Мододший спеціаліст, денна форма навчання:
після 9-го класу - 3 р.
після 11-го класу – 2 р.

Мододший спеціаліст, заочна форма навчання :
після 11 кл. термін навчання - 2,5 р.

Випускники з дипломом фахового молодшого бакалавра зараховуються для продовження навчання у Львівський медичний інститут на 2-ий курс на скорочений термін навчання.

Бакалавр, денна форма навчання:
після 11-го класу – 3 р.

Бакалавр, заочна форма навчання:
після 11 кл. термін навчання – 3,5 р.

Вступ на бакалаврат також здійснюється на основі диплому отриманої освіти.
Термін навчання на основі диплому отриманої освіти:
за спорідненою спеціальністю - 2 р.;
за іншою спеціальністю – 3р.


Вступ на бакалаврат також здійснюється на основі диплому фахового молодшого бакалавра.
Випускники-бакалаври «Фармації» за рекомендацією коледжу зараховуються на контрактних умовах та на 4 курс фармацевтичного факультету Львівського медичного інституту (форма навчання - денна та заочна).

Випускники коледжу працюють на відомих фармацевтичних фірмах "Едельвейс", "Дан-Фарм", в аптечний мережі «Подорожник», в міжлікарняних аптеках, в приватних аптеках , "Гомеовіта", аптеці Військового госпіталю, у Львівській психіатричній лікарні. Після закінчення магістратури викладають у медичному коледжі "Монада".
У медичному коледжі “Монада»
досвідчені педагоги надають майбутнім фаховим молодшим бакалаврам та бакалаврам всі необхідні знання. На лекціях  розглядаються теоретичні основи хімічних, фармацевтичних дисциплін.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами