Відділення “Сестринська справа”

Завідувач відділення:

к.м.н. Брейдак О. А.

Напрям 22 Охорона здоров’я, спеціальність 223 Медсестринство

Освітня програма «Сестринська справа», кваліфікація – медична сестра
Ступінь освіти – фаховий молодший бакалавр, бакалавр
Форма навчання – денна (можливе навчання в другу зміну)

Завдання та обов’язки сестри медичної. Сестра медична  здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального та парентерального введення в організм пацієнта. Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження. Складає добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих. Виконує санітарне оброблення хворого, готує і застосовує дезінфекційні розчини. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утепленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах. Веде медичну документацію. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Терміни підготовки:

Ступінь освіти – фаховий молодший бакалавр (сестра медична):

  • на основі БЗСО (9-ти класів) – 4 роки
  • на основі ПЗСО (11-ти класів) – 3 роки

Ступінь освіти –бакалавр (сестра медична):

  • на основі ПЗСО (11-ти класів) – 4 роки (денна форма навчання)

Випускники коледжу з дипломами фахового молодшого бакалавра мають можливість продовжувати навчання в Львівському медінституті за скороченим терміном навчання та мають право на першочергове зарахування відповідно до укладених договорів про співпрацю.

Навчальний процес в коледжі  забезпечують 114 викладачів, в тому числі 24 к. м. н.,  35 викладачів вищої категорії.
Матеріальна база коледжу налічує 63 кабінети та лабораторії.

Практична підготовка проводиться на базах сучасних лікувальних установ Львова.

Відповідно до концепції про ступеневу освіту навчальним закладом створено навчально-виробничі комплекси:
у 2005 році з Львівським медичним інститутом;
у 2008 році з Львівським державним університетом фізичної культури.

Студенти «Монади» мають можливість набувати додаткові освітні послуги на постійно діючих курсах з лікувального та класичного масажу, естетичної косметології, німецької мови з медичною термінологією, польської мови за пільговими цінами.

Міжнародна співпраця. Львівський медичний фаховий коледж «Монада» – офіційний представник німецької фірми Atwork в західному регіоні України. Atwork німецька компанія, яка створена на основі законопроекту про кваліфіковану трудову міграцію.