Фармацевтичне відділення

Завідувач відділення:

Іванішин-Гайдучок Любов Геннадіївна

Напрям 22 Охорона здоров’я, спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма «Фармація, промислова фармація», кваліфікація – фармацевт

Ступінь освіти – фаховий молодший бакалавр, бакалавр

Форма навчання – денна, заочна

Професійне призначення наших випускників-фармацевтів, фармацевтів-бакалаврів.

Призначаються для роботи в аптеках, аптекарських магазинах, на аптечних складах, у філіях аптек, аптечних пунктах, фармацевтичних фабриках та інших підприємствах аптечної служби:
     • в аптеці : заступник завідувача аптекою, заступник завідувача відділом безрецептурного відпуску, відділу готових лікарських форм, рецептурно-виробничого відділу, відділу запасів, заступник завідувача структурних підрозділів аптеки (дрібно роздрібна мережа: аптечні пункти, аптечні кіоски), фармацевт;
     • аптечна база (склад): заступник завідувача приймального відділу, відділу отруйних та наркотичних лікарських засобів, відділу маркетингу, фармацевт;
     • магазин оптики : заступник завідувача магазину, заступник завідувача відділу, продавець оптики; консультант.
     • контрольно-аналітична лабораторія : хімік-аналітик, хімік-лаборант, інспекторський відділ;
      • лікувально-профілактичні заклади: медичний лаборант, медичний статистик, управлінська та фармацевтична діяльність у лікарняних аптеках.

Фармацевт організовує роботу відділу безрецептурного продажу ліків, приймає і реалізовує лікарські засоби, виготовляє лікарські форми за індивідуальними рецептами, заготовляє лікарську сировину, здійснює первинний облік господарських операцій, проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей.

Терміни підготовки:

Ступінь освіти – фаховий молодший бакалавр:

  • на основі БЗСО (9-ти класів) – 3 роки
  • на основі ПЗСО (11-ти класів) – 2 роки (денна форма навчання), 2,5 роки (заочна форма навчання)

Ступінь освіти –бакалавр:

на основі ПЗСО (11-ти класів) –  3 роки (денна форма навчання), 3,5 роки (заочна форма навчання)

Випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання в Львівському медичному інституті за скороченим терміном навчання та мають право на першочергове зарахування відповідно до укладених договорів про співпрацю.

Навчальний процес на відділенні забезпечують 114 викладачів, у тому числі:
 24 кандидати медичних наук, 35 викладачів вищої категорії.

Матеріальна база коледжу налічує 53 кабінети та лабораторії.  

В курс навчання введено спеціалізації “Гомеопатична фармація”, “Фітофармація”, “Клінічна фармація”, “Технологія лікувально-косметичних засобів”.

Практична підготовка проводиться проводиться в аптеках Львова, відповідно до укладених угод.
Відповідно до концепції про ступеневу освіту навчальним закладом створено навчально-виробничі комплекси:
у 2005 році з Львівським медичним інститутом;
у 2008 році з Львівським державним університетом фізичної культури.
Студенти «Монади» мають можливість набувати додаткові освітні послуги на постійно діючих курсах з лікувального та класичного масажу, німецької мови з медичною термінологією, польської мови, з виготовлення зімних та металокерамічних конструкцій, косметології та візажу за пільговими цінами.