Освітні програми

Спеціальність: 221 Стоматологія

Освітня програма: Стоматологія (гігієніст зубний)

Молодший спеціаліст

фаховий молодший бакалавр

Освітня програма: Стоматологія ортопедична (технік зубний)

фаховий молодший бакалавр

223 Медсестринство

Освітня програма: Лікувальна справа (фельдшер)

Молодший спеціаліст

Фаховий молоший бакалавр

Освітня програма: Сестринська справа (сестра медична)

Бакалавр

Молодший спеціаліст

фаховий молодший бакалавр

Освітня програма: Екстрена медицина (парамедик)

Бакалаври

226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма: Фармація, промислова фармація (асистент фармацевта)

Бакалавр

Фаховий молодший бакалавр