Вибіркові дисципліни

Перелік дисциплін вільного вибору
здобувачів освіти коледжу у 2022-2023 н.р.
Даний Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів за циклами загальної та професійної підготовки є уніфікованим для всіх ступенів освіти та спеціальностей коледжу.
Каталог формують голови предметних комісій, випускаючи предметні комісії та завідувачі відділень до початку навчального року, забезпечують також підготовку відповідного навчально- методичного контенту для дисциплін, включених в Перелік, та його розміщення на платформі Moodle і в електронній бібліотеці коледжу.