Публічна інформація

Мовою освітнього процесу

у Львівському медичному
фаховому коледжі «Монада» є державна мова України – українська

Вакантні посади

 

Наразі вакантні посади у Львівському медичному фаховому коледжі “Монада”  відсутні

Кадровий склад

Для осіб з особливими освітніми потребами

Львівський медичний фаховий коледж “Монада” –  це  заклад освіти, де у більшості корпусів та баз практики створені безперешкодні архітектурні середовища для маломобільних осіб з обмеженими можливостями:

  • встановлені пандуси, поручні
  • візуальні скерування та інформуючі позначення, кнопки виклику
  • входи та виходи у більшості приміщень мають достатню ширину проходу, двері у більшості приміщень безпорогові
  • коридори мають достатню ширину, не мають звужень та виступаючих частин
  • великі розміри навчальних приміщень

Відповідно до медичних показів за спеціальностями, за якими навчаються у Львівському медичному фаховому коледжі “Монада” за програмою фахових молодших бакалаврів, молодших спеціалістів та бакалаврів такі студенти не навчаються.

За потреби є можливість поселення в гуртожиток

Доступ до публічної інформації

«Монада» надає публічну інформацію керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

Надання публічної інформації «Монада» здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту: вул. Патона, 22-а, 79040, м.Львів, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати “Публічна інформація»);

Телефон: (032) 242-78-88, (067) 671-30-88

Електронна пошта: monadalviv@gmail.com

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді: