Якість освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про оцінку залишкових знань студентів

 Експертні висновки зі спеціальності Лікувальна справа

 Експертні висновки зі спеціальності Сестринська справа

Експертні висновки зі спеціальності Стоматологія ортопедична

Експертні висновки зі спеціальності Фармація

Експертні висновки зі спеціальності Фармація (ступень бакалавр)

Щорічне оцінювання здобувачів закладу освіти

Положення про курсову роботу

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок М”, спеціальність 223 Медсестринство, 2021 р.

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок М”, спеціальність 223 Медсестринство, 2019 р.

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок М”, спеціальність 223 Медсестринство, 2018 р.

Анкетування щодо якості освіти :

1. Анкета «Оцінка емоційного стану в період дистанційного навчання». Якщо Вас непокоять певні психологічні труднощі, пов’язані  дистанційним навчанням, Ви можете пройти анкету, і дати відповіді на наступні 10 питань і визначити, чи потребуєте Ви психологічної підтримки.

2. Анкета «Оцінка організації  дистанційного навчання в коледжі».
Опитування здійснюється з метою виявити сильні і слабкі сторони організації дистанційного навчання у Львівському медичному фаховому коледжі “Монада” та оцінити психологічний стан суб’єктів дистанційного навчання.
Опитування не абсолютно анонімне, але його результати будуть оцінюватись і розглядатися лише у вигляді узагальненої статистичної інформації.

3. Анкета “Вивчення навчальної мотивації студентів”.
Опитування здійснюється з метою виявлення і подальшої корекції (в разі необхідності) домінуючих чинників та структури навчальної мотивації студентів Львівського медичного фахового коледжу “Монада”.

Опитування не абсолютно анонімне, але його результати будуть оцінюватись і розглядатися лише в узагальненому виді, персональні дані не розголошуватимуться і можуть бути обговорені лише з самим опитуваним і психологом і лише на вимогу опитуваного.

Результати підсумкових контролів здобувачами освіти за 2019/2020 н. р.

Результати підсумкових контролів здобувачами освіти за 2018/2019 н. р.

Щорічне оцінювання науково- педагогічних і педагогічних працівників ЗО

1.  Анкета «Викладач очима студентів» для оцінювання професійної майстерності викладачів.

 1.2. Анкета випускника

Методичні розробки з професійного розвитку

Залікова книжка

Графік проведення директорських контрольних робіт, 2023-2024 н. р., 1-2 семестр

Бланк “Результати директорської контрольної роботи”

3. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Наказ про склад атестаційної комісії

Перелік матеріалів, які необхідно підготувати для проходження атестації

План роботи атестаційної комісії