Ужгородська філія

Директор

Грибовський Микола Йосипович

 

м. Ужгород, вул. Мукачівська, 44

Тел.: (050)3729388, (067)2559532

Ужгородська філія Львівського медичного фахового коледжу “Монада”розпочала свою діяльність у 2000 р.

Випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання в Львівському медичному інституті за скороченим терміном навчання та мають право на
першочергове зарахування відповідно до укладених договорів про співпрацю.

Ужгородська філія «Монади» проводить підготовку фахівців за спеціальностями:

Напрям 22 Охорона здоров’я, спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма: Фармація, промислова фармація (фармацевт)

Форма навчання – денна, заочна

Термін підготовки:

– на основі БЗСО (9-ти класів) – 3 роки

– на основі ПЗСО (11-ти класів) – 2 роки (денна форма навчання), 2,5 роки (заочна форма навчання)

фаховий молодший бакалавр

Напрям 22 Охорона здоров’я, спеціальність 223 Медсестринство

Освітня програма «Лікувальна справа», кваліфікація – фельдшер

Форма навчання – денна
Термін підготовки:

– на основі БЗСО (9-ти класів) – 4 роки

– на основі ПЗСО (11-ти класів) – 3 роки

фаховий молодший бакалавр

«Монада» – вищий клас! Приєднуйся до нас!